Ienākt saitā
Lietotājvārds: atcerēties mani
Parole:
Aizmirsāt paroli? Reģistrācija

Projekti     Frilanseri     Blogi     Live@Work     Meklēšana

Lietotāju vienošanās

Lietotāju Vienošanās stājas spēkā no Jūsu piekrišanas ar zemāk minētajiem nosacījumiem izteiksmes brīža reģistrācijas ceļā, mājas lapā atwork.lv

 1. Lietotāju Vienošanās priekšmets.

atwork.lv piedāvā Jums savus pakalpojumus ar nosacījumiem, kas ir šīs Lietotāju vienošanās (turpmāk - Vienošanās) priekšmets. Mums ir tiesības bez īpašas paziņošanas veikt grozījumus Vienošanās, jaunā Vienošanās redakcija stājās spēkā no publicēšanas brīža, ja cits grozījumu spēkā stāšanas termiņš nav papildus noteikts grozījumu publicēšanā. Spēkā esošā Vienošanās redakcija vienmēr atrodas mājas lapā pēc adreses http://www.atwork.lv/about/agreement.

 1. Pakalpojumu apraksts.

atwork.lv piedāvā lietotājiem pieeju plašam pakalpojumu spektram. Visi šobrīd esošie pakalpojumi, kā arī jebkura to attīstība un/vai jaunu pievienošana ir šīs Vienošanās priekšmets. Jūs saprotat un piekrītat tam, ka visi pakalpojumi ir sniegti „kā ir”, kā arī atwork.lv nenes atbildību par kādiem aizkavējumiem, kļūdām, nepareizu vai nesavlaicīgu piegādi, izdzēšanu vai kādas lietotāju personīgas informācijas nesaglabāšanu.
Lai izmantotu atwork.lv pakalpojumus ir nepieciešams dators un pieeja internetam (WWW). Visus jautājumus par piekļūšanas tīklā tiesību iegādi, pirkšanu un atbilstošā aprīkojuma un programmatūras produktu iestatīšanu Jūs risināt patstāvīgi un tie neietilpst Vienošanās darbības sfērā.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka daži atwork.lv pakalpojumi var saturēt informāciju pieaugušajiem. Šīs Vienošanās nosaka personām, kas nesasniedza 18 gadus, atturēties no piekļūšanas pie minētās informācijas.

 1. Jūsu pienākumi sakarā ar reģistrāciju

Lai izmantotu atwork.lv pakalpojumus, Jūs piekrītat iesniegt patiesu, precīzu un pilnu informāciju par sevi, atbildot uz jautājumiem, kas ir piedāvāti Reģistrācijas formā, un uzturēt šo informāciju aktuālajā stāvoklī. Gadījumā, ja Jūs iesniedzat nepatiesu informāciju vai arī atwork.lv ir nopietns pamats uzskatīt, ka informācija, kuru Jūs iesniedzat ir nepatiesa, nepilna vai neprecīza, atwork.lv ir tiesības apturēt vai atcelt Jūsu reģistrāciju un atteikt Jums savu pakalpojumu (vai to daļu) izmantošanā. Jums ir jāatceras, ka:

  • reģistrējoties, lietotājs piekrīt izpildīt šīs vienošanās;
  • vienam lietotājam ir aizliegta daudzējādu lietotāju reģistrācija, izņemot gadījumus, kuri ir iepriekš atrunāti ar mājas lapas administrāciju;
  • lietotājam ir tiesības uz nosacīta vārda izvēli (Login). Administrācija saglāba sev līdzekļu pieņemšanas tiesības, ja lietotāja nosacītā vārda (Login) izmantošana pārkāpj vispārpieņemtās normas vai ir aizvainojoša citiem lietotājiem;
  • nosacītā vārda (Login) izvēli nav iespējams izmanīt;
  • reģistrējoties, lietotājam ir pienākums norādīt savu īsto vārdu un uzvārdu attiecīgajās reģistrācijas laukos.
 1. Jūsu reģistrācija, parole un drošība

Pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas Jūs saņemsiet nosacīto vārdu (Login) un paroli piekļūšanai atwork.lv pakalpojumu personalizētām daļām. Jūs esat atbildīgs par Jūsu nosacītā vārda (Login)un paroles drošību, kā arī par visu, kas tiks izdarīts atwork.lv saitā zem Jūsu nosacītā vārda (Login)un paroles. atwork.lv ir tiesības aizliegt noteiktā nosacītā vārda (Login)izmantošanu un/vai izņemt tos no apgrozības. Jūs piekrītat tam, ka Jums ir pienākums nekavējoties paziņot atwork.lv par jebkuru neautorizētās (bez Jūsu atļaujas) piekļūšanas gadījumu, kā arī tam, ka Jūs, pabeidzot katru darba sesiju ar atwork.lv pakalpojumiem, patstāvīgi īstenojat darba pabeigšanu zem savas paroles (spiedpoga „Izeja”). atwork.lv neuzņemas atbildību par iespējamu datu zaudēšanu un bojāšanu, kas var notikt iepriekš minēto vienošanās noteikumu pārkāpuma dēļ.

 1. Reģistrētā lietotāja uzvedība

Jūs saprotat un piekrītat tam, ka par visu informāciju, datiem, tekstiem, programmām, mūziku, skaņām, fotogrāfijām, grafiku, video, izziņām un citiem materiāliem (turpmāk - saturs), kas ir izvietoti portfolio vai pārraidīti privātā kārtībā, ir atbildīga tā persona, kura ir izveidojusi šo saturu. Tas nozīmē, ka Jūs esat atbildīgs par saturu, kuru Jūs ievietojāt, pārraidāt, nododat vai kādā citā veidā darāt pieejamu ar atwork.lv pakalpojumu palīdzību. atwork.lv nekontrolē saturu, kas tiek pārraidīts caur to pakalpojumiem, un, attiecīgi negarantē šī „satura” precizitāti, pilnību un kvalitāti. Jūs saprotat, ka, lietojot atwork.lv, Jūs varat ieraudzīt saturu, kas ir aizvainojošs, necienīgs vai strīdīgs. Jebkuros gadījumos atwork.lv neuzņemas atbildību par tas lietotāju izveidoto saturu.
Jūs piekrītat neizmantot atwork.lv pakalpojumus:

  • satura lejupielādei, sūtīšanai, nodošanai vai jebkura cita veida izvietošanai, kas ir nelikumīgs, draudošs, kas aizskar morāli, pārkāpj autortiesības, propagandē naidu un/vai diskriminē cilvēkus pēc rases, etniskām, dzimuma, reliģiozām, sociālām pazīmēm, satur aizvainojumus konkrētām personām vai organizācijām;
  • nepilngadīgo personu tiesību pārkāpšanai un/vai kaitējuma nodarīšanai jebkurā formā;
  • mazākuma tiesību ierobežošanai;
  • uzdodas par citu cilvēku vai organizācijas un/vai sabiedrības pārstāvja bez pilnām uz to tiesībām, tai skaitā par atwork.lv darbiniekiem, blogu vai projektu moderatoriem, mājas lapu īpašniekiem, kā arī maldināšanai attiecībā uz kādu subjektu vai objektu īpašībām un raksturojumiem;
  • satura lejupielādei, sūtīšanai, nodošanai vai jebkura cita veida izvietošanai, kuru Jums nav tiesības darīt pieejamu pēc LR likumdošanas vai saskaņā ar kādām līguma attiecībām;
  • satura lejupielādei, sūtīšanai, nodošanai vai jebkura cita veida izvietošanai, kas aizskar kādu patentu, preču zīmi, komercnoslēpumu, autortiesības un citas īpašuma un/vai trešās personas autortiesības un blakustiesības;
  • materiālu lejupielādei, sūtīšanai, nodošanai vai jebkura cita veida izvietošanai, kas satur vīrusus vai citus datorkodus, failus vai programmas, kas ir paredzēti jebkura telekomunikācijas vai datorprogrammas vai aprīkojuma iznīcināšanai, bojāšanai, nesankcionētās piekļūšanas īstenošanai, kā arī sērijas numurus komerciālo programmu produktiem un programmas to ģenerēšanai, nosacītus vārdus (Login), paroles un citus līdzekļus nesankcionētās pieejas saņemšanai maksas resursiem Internetā, kā arī atsauces izvietošana uz augstāk minēto informāciju;
  • Latvijas likumdošanas vai starptautisko tiesību normas pārkāpšana ar nodomu;
  • normāla atwork.lv mājas lapas darba traucēšana;

5.10. atsauces izvietošana uz tīkla resursiem, kuru uzturēšana ir pretrunā ar LR likumdošanu;
5.11. atbalsts darbībām, kuras ir vērstas uz Vienošanās uzlikto aizliegumu un ierobežojumu pārkāpšanu;
5.12. reklāmas rakstura (spams) paziņojumu (komentāri, blogi, atsauksmes) un fluda masveida publicēšana.
Jūs atzīstat, ka atwork.lv neuzņemas pārskatīt jebkura veida saturu pirms tas izvietošanas, kā arī to, ka atwork.lv ir tiesības (nevis pienākums) pēc sava uzskata atteikt satura izvietošanā vai izdzēst jebkuru saturu, kas ir pieejams caur vienu no atwork.lv pakalpojumu. Jūs piekrītat tam, ka Jums patstāvīgi ir jāvērtē visi riski, kas ir saistīti ar satura izmantošanu, ieskaitot drošības novērtēšanu, šī satura lietderību un pilnību.

 1. Reģistrācijas lietošanas tiesība atwork.lv mājas lapā.

Jūs piekrītat  nereproducēt, neatkārtot un nekopēt, nepārdot un nepārdot tālāk, kā arī nelietot jebkādiem komerciāliem mērķiem atwork.lv pakalpojumus vai to daļu, pakalpojumu izmantošanu vai piekļūšanu tiem, izņemot gadījumus, kad šādu atļauju Jums sniedz atwork.lv. Piereģistrējoties atwork.lv, Jūs saņemat tiesības, kas nav pārdodamas tālāk, lietot savu reģistrāciju (nosacīto vārdu (Login) un paroli) piekļūšanai atwork.lv pakalpojumiem. Jums nav tiesību nodot savu reģistrāciju (nosacīto vārdu (Login) un paroli) trešajai personai, kā arī nav tiesību saņemt to no trešās personas savādāk kā ar atwork.lv rakstisko piekrišanu. atwork.lv neuzņemas atbildību par jebkādiem līgumiem starp Jums un trešajām personām.

 • Gadījumā, ja Jūs lietojat atwork.lv pakalpojumus savu informāciju izvietošanai (faili, mājas lapas, atsauces u.c.), tad Jūs piekrītat sekojošajiem nosacījumiem:
  •  atwork.lv ir tiesības izvietot uz Jūsu lietotāja lapas reklāmas informāciju vai jebkuru citu informāciju publiskajai izplatīšanai, bet bez kaitējuma Jūsu lietotāja saturam. atwork.lv var mainīt ik pa laikam informācijas formu, kārtību un apjomu;
  •  lietojot bezmaksas darbu izvietošanas privātajā lietotāja pakalpojumu ir aizliegts:
   • materiālu pārsūtīšana vai izplatīšana reklāmas mērķos vai šīs vai citas informācijas izplatīšanas nolūkos, ja Jums nav likumīgu pilnvarojumu tam;
   • pornogrāfijas un bērnu erotikas propagandas izvietošana, kā arī intīmu pakalpojumu reklāma;
   • nelikumīga rakstura informācijas publiska izvietošana un/vai pārraidīšana, ieskaitot nacionālo nesaskaņu veicinošus materiālus, kas sekmē cita cilvēka vai grupas vardarbības, jeb necilvēcisko attieksmi ar dzīvniekiem, kā arī, kas veicina prettiesiskās darbības veikšanu, tanī skaitā materiāli, kas izskaidro sprāgstošo vielu vai citu ieroču lietošanu, u.c.;
   • savā akauntā intelektuālā īpašuma objektu izvietošana, uz kuriem ir noformēti autortiesības, ja Jums nav tiesības uz minēto intelektuālā īpašuma objektu izvietošanu publiskajā piekļuvē;
  • ir aizliegts ierosināt apspriest atwork.lv darbinieku darbību vai rīcību;
  •  neizmantot savos paziņojumos (blogos, komentāros, atsauksmēs) citu lietotāju aizvainojušus necenzētus vārdus;
  •  Strādājot ar portfolio:
   • aizliegts izmantot svešus darbus, kuriem nav sakara ar Jūsu personisko portofolio;
   • aizliegts publicēt darbus neatbilstošajā portofolijas sadaļā (darbam jāatbilst sadaļai, kurā tas atrodas);
   • Jūsu akaunta specializācijai jāsakrīt ar Jūsu darba virzienu;
   • aizliegts mainīt reģistrācijas laikā pieteiktu vārdu un uzvārdu (vai autora pseidonīms), jo minētās darbības maldina mājas lapas lietotājus. Atsevišķie gadījumi var būt aprunāti ar atwork.lv administrāciju;
  • publicējot atsauksmes ir rekomendējams vadīties no pamatotajiem faktiem un iespaidiem pēc sadarbības ar lietotājiem;
  • aizliegts pazemināt/paaugstināt reitingu ar nesankcionētām metodēm (ar atsauksmes un rekomendāciju palīdzību, kā arī ar reklāmas palīdzību paziņojumu blogos, projektos, personīgajos paziņojumos, komentāros);
  •  publicējot projektus:
   • rekomendējams maksimāli informatīvāk atspoguļot publicējama projekta būtību tā nosaukumā un  paziņojuma rumpī;
   • aizliegts publicēt projektus sadaļās, kuras neatbilst tematikai un projekta specializācijai;
   • aizliegts publicēt vienāda tipa sludinājumus vieniem un tiem pašiem lietotājiem biežāk par vienu reizi diennaktī;
  • savstarpēji sakari blogos paredz sekojošo noteikumu ievērošanu:
   • publicēt paziņojumus strikti ievērojot sadaļas tematiku;
   • pirms jaunā paziņojuma izveidošanas rekomendējams ar meklējuma palīdzību pārbaudīt, vai šī tēma nebija jau apspriesta agrāk;
   • aizliegts personīgo attiecību noskaidrošana;

Šo nosacījumu un citu šīs Vienošanās saistību pārkāpšanas gadījumā atwork.lv administrācijai (vai administrācijas pārstāvji moderatoru personā) ir tiesības:

 • brīdināt Jūs rakstiskā veidā;
 • nobloķēt Jūsu akauntu;
 • anulēt Jūsu reitingu.
 • Vispārēji izmantošanas un glabāšanas nosacījumi

Jūs atzīstat, ka atwork.lv var noteikt ierobežojumus pakalpojumu izmantošanā, tai skaitā: paziņojumu maksimālais daudzums, kurus var nosūtīt vai saņemt viens reģistrēts lietotājs, maksimālais diska telpas izmērs, maksimālais vēršanas pie pakalpojumiem daudzums par norādīto laika periodu u.c. atowrk.lv var aizliegt automātisko vēršanas  pie saviem pakalpojumiem, kā arī pārtraukt jebkurās automātiski ģenerētās  informācijas saņemšanu (piemēram, pasta spams). atwork.lv pēc sava uzskata var pārtraukt uzturēt sakarīgumu ar tīkliem, kas izjauc mijiedarbības principus.
atwork.lv administrācija var sūtīt saviem lietotājiem informācijas paziņojumus. atwork.lv neuzņemas atbildību par kādiem aizkavējumiem, kļūmēm, nepareizu vai nesavlaicīgu piegādi, kādas lietotāju personīgās informācijas nesaglabāšanu vai izdzēšanu. Jūs piekrītat tam, ka atwork.lv atstāj sev tiesības izdzēst lietotājus, kuri nav izmantojuši savu piekļuvi ilgā laika periodā. Tāpat Jūs atzīstat, ka atwork.lv var mainīt noteikumus un ierobežojumus jebkurā laikā, ar vai bez iepriekšējas paziņošanas.

 1. Reģistrācijas pārtraukšana

Jūs piekrītat tam, ka atwork.lv atstāj sev tiesības pārtraukt Jūsu logina un paroles darbību jebkurā pakalpojumā un izdzēst jebkuru saturu jebkura iemesla dēļ, tai skaitā piekļuves neizmantošanas (Jūsu akaunts tiks izdzēsts, ja Jūs neesat to izmantojis vairāk pār 6 mēnešiem ) vai Vienošanās pārkāpšanas dēļ.
atwork.lv jebkurā brīdī var aizvērt jebkuru savu pakalpojumu, ar vai bez iepriekšējas paziņošanas. atwork.lv neuzņemas atbildību par piekļuves pārtraukšanu saviem pakalpojumiem.

 1. Atsauces

atwork.lv pakalpojumi var saturēt atsauces uz citiem resursiem. Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka atwork.lv neuzņemas atbildību par šo resursu pieejamību un to saturu, kā arī par jebkurām sekām, kas ir saistītas ar šo resursu satura izmantošanu.

 1. atwork.lv īpašuma tiesības

Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka atwork.lv pakalpojumi un visas ar tiem saistītas nepieciešamas programmas satur konfidenciālo informāciju, kas ir aizsargāta ar likumu par intelektuālo īpašumu un citiem Latvijas un starptautiskajiem likumiem, bet saturs, kas tiek piešķirt Jums pakalpojumu izmantošanas laikā, ir aizsargāts ar likumu par autortiesībām, preču zīmēm, patentiem un ar citiem atbilstošajiem likumiem. Izņemot gadījumus, kurus speciāli atrunā atwork.lv vai tas reklāmdevēji, Jūs piekrītat nemodificēt, nepārdot, neizplatīt šo saturu un programmas pilnībā vai pa daļām.
atwork.lv piešķir Jums personīgās tiesības izmantot programmatūru, kas tiek piešķirta pakalpojumos vienam datoram, ar nosacījumu, ka gan Jūs gan jebkuras citas personas ar Jūsu palīdzību nekopēs un neizmainīs programmatūru, neveidos programmatūras atsavinājuma programmas, netiks programmatūras iekšā ar nolūku iegūt programmas kodus, neīstenos pārdošanu vai atdošanu, neiznomās, nenodos trešajām personām jebkurā cita tiesību veidā attiecībā uz programmatūras darbiem, kas ir piešķirtu Jums Vienošanās, kā arī Jūs nemodificēsiet darbus, tai skaitā nolūkā saņemt nesankcionēto pieeju tiem.

 1. Atbrīvošana no garantijām

Jūs saprotat un piekrītat tam, ka:

  • Jūs izmantojat atwork.lv pakalpojumus uz personīgo risku. Pakalpojumi ir piedāvāti „as it is”. atwork.lv neuzņemas nekādu atbildību, tai skaitā par pakalpojumu atbilstību lietotāju mērķim;
  • atwork.lv negarantē, ka: pakalpojumi atbildēs Jūsu prasībām; pakalpojumi tiks sniegti nepārtraukti, ātri, droši un bez kļūdām; rezultāti, kas var būt iegūti ar pakalpojumu izmantošanu, būs precīzi un droši; kāda produkta, pakalpojuma, informācijas u.c., kas ir iegūti ar pakalpojuma izmantošanu, kvalitāte atbildēs Jūsu cerībām; visas kļūdas programmās tiks izlabotas;
  • jebkurus materiālus, kurus Jūs ieguvāt ar atowrk.lv pakalpojumu izmantošanu, Jūs varat izmantot uz savu personīgo risku, Jūs esat atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem, kas var tikt nodarīti Jūsu datoram un Jūsu datiem šo materiālu lejupielādes rezultātā;
  • atwork.lv neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas notika pakalpojumu izmantošanas vai izmantošanas neiespējamības rezultātā, nesankcionētās piekļuves Jūsu komunikācijām dēļ, jebkuras trešās personas iesnieguma vai rīcības pakalpojumos dēļ;
 1. Vispārēja informācija
  • Vienošanās ir pienākumu uzliekošs juridiskais līgums starp Jums un atwork.lv un reglamentē atwork.lv pakalpojumu izmantošanu. Atbilstošie līgumi var uzlikt Jums papildus pienākumus, kas ir saistīti ar citu pakalpojumu, satura vai programmatūras, kas pieder trešajai personai, izmantošanu;
  • Jūs un atwork.lv piekrītat tam, ka visi iespējami strīdi saistībā ar Vienošanās tiks  izšķirti saskaņā ar Latvijas likumdošanu;
  • nekas Vienošanās nevar būt saprasts kā aģentu, sabiedrības, savstarpējās darbības, personīgo vai kādu citu attiecību, kas nav tieši paredzētas Vienošanās, nodibināšana starp Jums un atwork.lv;
  • pēc tiesas atzīšanas kādu Vienošanās noteikumu par spēkā neesošu vai piespiedu neizpildāmiem nesekmē Vienošanās noteikumu spēkā neesamību vai neizpildāmību.
  • bezdarbība no atwork.lv puses, gadījumā, ja Jūs vai citi lietotāji pārkāpjat Vienošanās noteikumus, neatņem atwork.lv tiesības vēlāk veikt atbilstošās darbības savu interešu aizsardzībai, kā arī nenozīmē atwork.lv atteikšanās no savām tiesībām gadījumā, ja turpmāk tiks izdarīti līdzīgie pārkāpumi. 

 
 
© 2008 Atwork.lv
Frilanseri. Attālinātais darbs
Projekti Blogi Par projektu | Atgriezeniskā saite